cách mua vé số trực tuyến

Tag: #จีน

เซี่ยเหมินมุ่งพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่!

เมืองเซี่ยเหมินประกาศนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงของเมืองเซี่ยเหมินเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเมืองเซี่ยเหมินรูปแบบใหม่ โดยนโยบายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 โดยมีมาตรการหลัก ดังนี้  ส่งเสริมวิสาหกิจในการพัฒนาบุคลากร โดยมีมาตรการจูงใจด้านการเงินแก่วิสาหกิจ แบ่งเป็น (1) การพัฒนาบุคลากรทักษะสูง เช่น ... Read more

เจียงซีเตรียมสร้างหมู่บ้านโซลาร์เซลล์ แก้ไขปัญหายากจนในชนบท

มณฑลเจียงซีเป็นหนึ่งในมณฑลตอนในของจีนที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย และวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ แบตเตอรี่ลิเธียม ยานยนต์ ไฟฟ้า และโซลาร์เซลล์ ทำให้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงในมณฑลเจียงซีพัฒนาอย่างรวดเร็ว เจียงซีจึงกลายเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนและมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การผลิตแผ่น silicon wafer สำหรับวงจรรวม การผลิตโซลาร์เซลล์ และชิ้นส่วนอื่น ๆ สำหรับโซลาร์เซลล์  ปัจจุบัน ... Read more

กว่างซีผุดโมเดลขนส่ง “เรือ+รถ” ครบจบในตู้เดียว ประหยัดเวลาขนส่งไปมากกว่าครึ่งในต้นทุนเท่าเดิม

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงกำลังมีบทบาทสำคัญในการเป็น Hub ด้านโลจิสติกส์ เชื่อมจีน (ตอนในที่ไม่มีทางออกทะเล) กับต่างประเทศ โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่มีท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้และเมืองชายแดนติดเวียดนาม เมื่อไม่นานมานี้ เขตฯ กว่างซีจ้วง ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโมเดลขนส่งสินค้าต่อเนื่อง (Multi-modal Transportation) ระหว่าง “เรือ+รถ” ในเส้นทางท่าเรือดานัง (เวียดนาม) – กลุ่มท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ ... Read more

เกาหลีใต้จับมือจีนลงนาม MoU เปิดโปรเจคพลังงานหมุนเวียนในอียิปต์

เกาหลีใต้จับมือจีนลงนาม MoU เปิดโปรเจคพลังงานหมุนเวียนในอียิปต์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท SK Ecoplant ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านพลังงานในเครือ SK Group ของ เกาหลีใต้ และ บริษัท China State Construction ... Read more

VISA-FREE  ไทย – จีน ยกระดับกระชับความสัมพันธ์ประชาชน

ความตกลงการยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย - จีน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 สื่อทางการจีน เช่น สำนักข่าว Xinhua และ China News ได้เผยแพร่บทความภายใต้หัวข้อ ‘หนังสือเดินทางจีนได้รับความนิยมมากขึ้น จีน - ไทยเข้าสู่ยุคแห่งการยกเว้นวีซ่า’ ... Read more

“แบตเตอรี่ลิเธียม” อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่โดดเด่นของมณฑลเจียงซี

มณฑลเจียงซี เป็นมณฑลที่มีทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในมณฑลที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่เชิงยุทธศาสตร์ที่มณฑลเจียงซีมุ่งพัฒนา โดย “เมืองอี๋ชุน” ของมณฑลเจียงซี เป็นแหล่งกำเนิดแร่ธาตุลิเธียมที่สำคัญของโลก เนื่องจากอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุที่หายาก อาทิ แร่ลิเธียมไมกา ที่มีปริมาณมากที่สุดในเอเชีย คิดเป็น 40% ของจีน และมีปริมาณสำรองลิเธียมออกไซด์กว่า 2.6 ล้านตัน คิดเป็น ... Read more

จับชีพจร “ทุเรียนไทย” ความท้าทายใหม่ในสมรภูมิ “ทุเรียนสด” ในจีน 

ปี 2566 ‘ทุเรียนไทย’ ครองส่วนแบ่งตลาดทุเรียนสดในจีน 65.15% ด้วยปริมาณการนำเข้า 928,976 ตัน การวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่า แม้ว่าทุเรียนไทยจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกทุเรียนของไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า กล่าวคือ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จีนนำเข้าทุเรียนไทยเพิ่มขึ้น 144,966 ตัน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ 18.49% (YoY) คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 31,973 ... Read more

ล้ำสมัย!! นครหนานหนิงเปิดใช้ “สถานีผลิตและเติมไฮโดรเจนจากแอมโมเนีย” ที่แรกในจีน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้เปิดตัว “สถานีผลิตและเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากแอมโมเนียแบบครบวงจร” (มีชื่อภาษาจีนว่า สถานีบริการเจิ้นซิง/广东酒精长沙振兴加能站) ที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์เป็นที่แรกในประเทศจีน เจ้าหน้าที่ของ China Sinopec (我国的石化厂) ให้ข้อมูลว่า China Sinopec เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนด้วยแอมโมเนีย โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของแอมโมเนียเป็นก๊าซไนโตรเจนและก๊าซไฮโดรเจน ... Read more

ถอดรหัสแผนแม่บทเกิ่นเทอปี 2564 – 73 กับโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรไทย

แผนแม่บทการพัฒนานครเกิ่นเทอ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและนําเสนอศักยภาพ เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยนาย Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้กล่าวในการประชุมเปิดตัวแผนแม่บทฯ ย้ําแนวทางการดําเนินการซึ่งเน้น (1) การส่งเสริมนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจหมุนเวียน และ knowledge – based ... Read more

ชี้ช่องตลาดเครื่องดื่ม ‘ชาแนวใหม่’ ในจีน พร้อมเคล็ดลับเจาะตลาด!

หากมองภาพกว้าง ๆ ตลาด ‘เครื่องดื่มชาแนวใหม่’ หรือ ‘New-style tea’ ในจีน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำแยงซีเกียง เพราะด้วยปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ (ร้อน) ทำให้การดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ เป็นที่นิยมแพร่หลาย หากตีวงให้แคบลงจะพบว่า หัวเมืองหลักและหัวเมืองเศรษฐกิจของมณฑล เป็นฐานที่มั่นสำคัญของร้านเครื่องดื่มชาแนวใหม่ เพราะด้วยการเติบโตของสังคมเมือง กำลังการบริโภคที่สูงขึ้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ... Read more
Page 1 of 4 1 24

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388