cách mua vé số trực tuyến

รู้กฎก่อนรุก

อียูเตรียมออกกฎหมายสนับสนุนผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท

สหภาพยุโรป (อียู) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (EU Gender Equality Strategy 2020 - 2025) ที่ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมสถานภาพสตรี รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศในตลาดแรงงาน  ปัจจุบัน อียูอยู่ระหว่างการออกกฎหมาย ‘EU Directive on Gender... Read more

แหล่งข้อมูลออนไลน์ ASEAN Access เปิดประตูสู่อาเซียน

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจกำลังมองหาลู่ทางขยับขยายกิจการสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน หรืออาจต้องการเรียนรู้เทคนิคการตลาด รับทราบข้อมูลที่สำคัญของแต่ละประเทศเพิ่มเติม วันนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ขอเชิญชวนให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ ASEAN Access  //www.aseanaccess.com/ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2564 โดยเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับการค้าสินค้าและบริการในอาเซียน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้มากขึ้นอาทิ ข้อมูลตลาด/กฎระเบียบรายประเทศและสาขาหลักที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และเปิดให้สมาชิกที่ลงทะเบียนฟรีสามารถจัดแสดงสินค้า/บริการบนเว็บไซต์ ตลอดจนเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นได้ ASEAN Access... Read more

ผู้ประกอบการไทยห้ามพลาด! กฎระเบียบสําหรับการทำธุรกิจออนไลน์ในสิงคโปร์

โดยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ . ‘สิงคโปร์’ นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยู่เสมอ โดยสิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบาย ‘Smart Nation’ มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อพลิกโฉมประเทศด้วยเทคโนโลยีและมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและแท้จริง โดยในการดำเนินการดังกล่าว... Read more

เจาะลึก “กฎหมายผู้ประกอบการ ค.ศ. 2020” ที่จะผลักดันให้เวียดนามเป็นหนึ่งใน ASEAN-4 countries

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย . เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 สภาแห่งชาติเวียดนามได้ผ่านข้อกฎหมายผู้ประกอบการ ฉบับแก้ไข และบัญญัติขึ้นเป็น “กฎหมายผู้ประกอบการ ค.ศ. 2020 (Law on Enterprises No.... Read more

เมียนมาแจ้งระงับการนำเข้าสินค้าเครื่องดื่ม 4 ประเภทผ่านจุดผ่านแดนทางบกชั่วคราว 1 ปี

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์เมียนมาแจ้งระงับการนำเข้าสินค้า 4 ประเภท ผ่านจุดผ่านแดนทางบกชั่วคราว เป็นเวลาประมาณ 1 ปี (พ.ค. 64 - เม.ย. 65) โดยสินค้าดังกล่าวประกอบด้วย (1) สินค้ากลุ่มนม โยเกิร์ตและนมเปรี้ยว นมข้นหวานและนมข้นจืด (2) น้ำผลไม้... Read more

ออสเตรเลียออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของด้วงอิฐ : ภัยร้ายแรงของอุตสาหกรรมเกษตรทั่วโลก

“ด้วงอิฐ” หรือ “Khapra beetle” เป็นภัยร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมเกษตรทั่วโลก เนื่องจากเป็นแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บสินค้า สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ง่าย ซึ่งหากติดมากับสินค้าแล้วจะเข้าทำลาย สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตในโรงเก็บสินค้า จึงเป็นสาเหตุที่หลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียได้ออกมาตรการ กฎระเบียบ และข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างเคร่งครัด . ด้วงอิฐมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ปากีสถาน เนปาล ภูฏาน และมัลดีฟท์ มีลำตัวขนาดเล็ก สีน้ำตาลหรือมีจุดดำกระจัดกระจายบนปีกอย่างไม่มีรูปร่างแน่นอน... Read more

เวียดนามเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราวสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย

อุตสาหกรรมพลาสติกถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญสำหรับภาคการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งปี 2563 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้า/ ผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยไปยังต่างประเทศมูลค่า 4,280.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวร้อยละ 2 โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง... Read more

One Stop Service ของ สปป. ลาว โอกาสการดำเนินธุรกิจที่ภาคธุรกิจต่างชาติต้องติดตาม

แม้จะอยู่ในช่วงต้นปี 2563 แต่โลกกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกิดความผันผวน เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน ที่เหตุการณ์สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน การแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19... Read more

ระเบียบและข้อกฎหมายการจ้างงานชาวต่างชาติในจีนที่ผู้ประกอบการและแรงงานไทยควรรู้

ปัจจุบัน แม้ว่าเศรษฐกิจของจีนจะได้รับผลกระทบจากสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน จนทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับร้อยละ 6 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 27 ปี แต่มิได้หมายความว่าจีนจะลดบทบาทในฐานะประเทศที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจของโลกลงแต่อย่างใด ตรงกันข้ามจีนยังคงเป็นตลาดการค้าและเป็นฐานการลงทุนที่ภาคธุรกิจให้ความสนใจเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงชาวต่างชาติที่ยังคงหลั่งไหลเข้าไปทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนไม่น้อยเป็นชาวไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในจีน ซึ่งมีการจ้างแรงงานต่างชาติ รวมถึงพี่น้องชาวไทยที่เข้าไปทำงานในจีน โดยเฉพาะในมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีน   ที่ชาวไทยนิยมไปทำธุรกิจ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562... Read more

ลึกรู้จริงถึงแนวทางการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในอเมริกา (ตอนที่ 1)

             กิจการร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากสนใจ โดยเฉพาะในมหานครอย่างลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นที่ตั้งของไทยทาวน์แห่งแรกและเป็นชุมชนคนไทยขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ จนหลายคนต่างขนานนามว่าเป็นจังหวัด 78 ของไทย และมีความสำคัญในฐานะจุดท่องเที่ยวระดับโลก ลอสแอนเจลิสจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของร้านอาหารไทยที่จะพบได้เป็นจำนวนมาก              แต่หากพิจารณาถึงอุปสรรคของธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างแดนก็จะพบว่า หนึ่งในปัญหาสำคัญนั่นคือ การทำผิดกฎหมายแรงงานและภาษี ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายถูกสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยิ่งไปกว่านั้นอาจถูกปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาล และอาจถึงขั้นถูกสั่งให้ปิดกิจการ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการการไทยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องมากขึ้น... Read more
Page 1 of 3 1 2 3

NEW EVENT

Current Month
february, 2024

FOLLOW US

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388