cách mua vé số trực tuyến

อาหาร I การเกษตร

ชี้ช่องตลาดเครื่องดื่ม ‘ชาแนวใหม่’ ในจีน พร้อมเคล็ดลับเจาะตลาด!

หากมองภาพกว้าง ๆ ตลาด ‘เครื่องดื่มชาแนวใหม่’ หรือ ‘New-style tea’ ในจีน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำแยงซีเกียง เพราะด้วยปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ (ร้อน) ทำให้การดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ เป็นที่นิยมแพร่หลาย หากตีวงให้แคบลงจะพบว่า หัวเมืองหลักและหัวเมืองเศรษฐกิจของมณฑล เป็นฐานที่มั่นสำคัญของร้านเครื่องดื่มชาแนวใหม่ เพราะด้วยการเติบโตของสังคมเมือง กำลังการบริโภคที่สูงขึ้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น... Read more

ดัน ‘สินค้าไทย’ เจาะตลาดฟินแลนด์ มูลค่าบริโภคกว่า 2 หมื่นล้านยูโร! 

แม้ว่าฟินแลนด์จะเป็นตลาดขนาดเล็ก แต่มีมูลค่าการบริโภคกว่า 2 หมื่นล้านยูโร และจากตัวเลขการบริโภคดังกล่าว ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิเห็นว่า จะเป็นโอกาสสำหรับภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการสินค้าบริโภค ที่สนใจจะเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดสินค้าบริโภคของฟินแลนด์มากขึ้น  แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของคนฟินแลนด์ ซึ่งการจะเข้าสู่ตลาดฟินแลนด์ ต้องทำความรู้จักตลาดและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าบริโภคของคนฟินแลนด์กันก่อน โดยในช่วง 10-20 ปี ที่ผ่านมา อาหารหรือสินค้าจากอิตาลีและสเปนเป็นที่นิยมของคนฟินแลนด์ ต่อมาเมื่อ... Read more

เยอรมนี และ WWF ร่วมปั้นโครงการ SCP เป้าหมายลด food waste และส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ได้มีการจัดงาน WWF Future Food Together Conference ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Consumption and Production (SCP)” จัดโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund... Read more

อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น !

แม้ราคาช็อกโกแลตในตลาดจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อการบริโภคช็อกโกแลตในตลาดแคนาดา สถาบัน Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture ได้รายงานการบริโภคช็อกโกแลตของชาวแคนาดาว่า มีอัตราเฉลี่ย 6.4 กก./ปี หรือราว 160 แท่ง   สอดคล้องกับผลสำรวจของ บริษัทมิลเทล... Read more

ชวนส่อง การเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนและนวัตกรรมด้านการประมงที่ยั่งยืนของนอร์เวย์

การเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนและกระบวนการผลิตอาหารทะเล รวมถึงวิวัฒนาการของนวัตกรรมด้านการประมงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของนอร์เวย์ เป็น “หัวใจ” ของความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวนอร์เวย์แต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ ประเทศนอร์เวย์ และเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญเป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ  นอร์เวย์ส่งออกอาหารทะเลจํานวนมากเกือบร้อยละ 50 ของโลก โดยมีคู่แข่งที่สําคัญ ได้แก่ ชิลี ออสเตรเลียและไอซ์แลนด์ โดยตลาดส่งออกอาหารทะเลที่สําคัญที่สุดของนอร์เวย์ (ประมาณร้อยละ 70) คือยุโรป... Read more

โอกาสน้ำมันปาล์มไทยส่งออกอินเดีย ! 

ปัจจุบัน ไทยสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยในอดีตไทยสามารถผลิตได้เพียงพอเพื่อใช้บริโภคในประเทศเท่านั้น แต่ในปัจจุบันสามารถผลิตได้มากขึ้นและพร้อมส่งออก !!  เมื่อคำนึงว่าอินเดียมีอัตราการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกปีและมีผู้ส่งออกรายใหญ่มายังอินเดีย เช่น อินโดนีเซียเองก็ประสบสภาวะการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่สามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้มากกว่าที่เป็นอยู่ จึงจำเป็นต้องจำกัดการส่งออก และ ในส่วนของมาเลเซีย ไม่มีพื้นที่สำหรับเพาะปลูกได้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเหตุให้อินเดียมองไทยในฐานะแหล่งทางเลือกนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ   อินเดียถือเป็นตลาดบริโภคน้ำมันพืชมากเป็นอันดับ 3 ของโลกในปัจจุบัน โดยน้ำมันปาล์มในอินเดียส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90... Read more

ตามติดสถานการณ์การนำเข้าสินค้าของเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายคิม พย็อง-ควัน ประธานสมาคมผู้นำเข้าสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Importers Association: KOIMA) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตรของเกาหลีใต้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า ปัจจุบัน รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาขยายระยะเวลาลดหย่อนภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรบางประเภทและเพิ่มปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรบางประเภท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน... Read more

โปรตีนจากแมลง ทางเลือกใหม่ในตลาดอาหารสัตว์ของรัสเซีย

สำนักข่าว Veterinary Science and Life ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการนำหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) ที่มีระดับโปรตีนสูง มาใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม โดย Mr. Sergey Butenko ผู้อำนวยการบริษัท Lvinka (Львинка) ได้ให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันผู้ผลิตอาหารสัตว์ไม่เพียงแต่พยายามที่จะนำแมลงมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับปศุสัตว์เท่านั้น แต่ยังจะนำมาใช้ในอาหารสัตว์เลี้ยงอีกด้วย... Read more

การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของมณฑลฝูเจี้ยน และโอกาสความร่วมมือกับไทย (ตอนที่ 2)

ในตอนที่ 1 เราได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายด้านการเกษตรซึ่งจีนกำลังผลักดันกันไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงพื้นที่ในมณฑลฝูเจี้ยนที่มีศักยภาพในด้านเกษตรอัจฉริยะกันบ้าง แต่ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า อุตสาหกรรมการเกษตรของมณฑลฝูเจี้ยนส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล เช่น เมืองจางโจว เมืองหนิงเต๋อ และเมืองซานหมิง โดยอุตสาหกรรมการเกษตรของเมืองจางโจวมีมูลค่าการผลิตสูงกว่า 1 แสนล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 1 ของเมืองในมณฑล และเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงเป็นอันดับ 1 ของเมืองในมณฑล ขณะที่เมืองหนิงเต๋อ... Read more

การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของมณฑลฝูเจี้ยน และโอกาสความร่วมมือกับไทย (ตอนที่ 1)

ปัจจุบัน หลายประเทศมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เหมาะสม จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะที่ล้ำสมัย เพื่อรองรับความต้องการการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์แบ่งเป็นการผลิตภายในประเทศร้อยละ 17 และเพื่อการส่งออกร้อยละ 3 โดยอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และเป็นกุญแจไขความสำเร็จในการขจัดปัญหาความยากจนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล สมาร์ทฟาร์มเจี้ยนซานเจียงบนพื้นที่ 700,000 ไร่ที่มณฑลเฮอหลงเจียง เป็นสมาร์ทฟาร์มที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของจีน  ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ประธานาธิบดีสี... Read more
Page 1 of 6 1 26

NEW EVENT

Current Month
february, 2024

FOLLOW US

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388