cách mua vé số trực tuyến

ธุรกิจ I การค้า I การลงทุน

ชวนศึกษา! โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เดนมาร์ก (ตอนที่ 4)

เป็นอย่างไรกันบ้าง หลังจากได้อ่านแนวทางการต่อยอดธุรกิจในเดนมาร์กกันไปถึง 3 ตอน ในตอนสุดท้ายนี้ จะเป็นโอกาสการประกอบธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการไทยควรทราบ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปอ่านกันได้เลย  แนวโน้มการบริโภคสินค้าในเดนมาร์ก จากผลสำรวจความคิดเห็นและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภคของผู้บริโภคชาวเดนมาร์กในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ที่จัดทำโดย Danish Agriculture & Food  Council (DAFC)... Read more

“เหล่าจื้อห้าว” แบรนด์เก่าแก่จีน ปรับกลยุทธ์เจาะใจ Gen Z

“เหล่าจื้อห้าว” (China Time-honored Brand) เป็นชื่อที่กระทรวงพาณิชย์จีนมอบให้แก่ธุรกิจเก่าแก่ในจีนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่มีการสืบทอดผลิตภัณฑ์ วิทยาการ หรือบริการจากรุ่นสู่รุ่น มีอัตลักษณ์ความเป็นจีนและลักษณะทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของภูมิภาค สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมในระดับสูงให้แก่ประชาชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จีนมีธุรกิจเหล่าจื้อห้าวระดับชาติ 1,128 แบรนด์ และระดับท้องถิ่น 3,277... Read more

ชวนศึกษา! โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เดนมาร์ก (ตอนที่ 3)

ผ่านไปสองตอนแล้วสำหรับการศึกษาโอกาสทางการค้าไทยในเดนมาร์ก ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกในด้านของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารกันบ้าง ซึ่งแนวโน้มสินค้าไทยในตลาดเดนมาร์กจะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันต่อได้เลย  ชาวเดนมาร์กให้ความสนใจกับสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เน้นเกษตรอินทรีย์ (organic) ใส่ใจ ต่อสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ และอาหารมีปริมาณน้ำตาลน้อย นอกจากนี้ สินค้าที่ส่งออกควรเป็นสินค้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบของ EU โดยผู้ผลิตควรให้ความสำคัญกับกฎระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงสารปนเปื้อน... Read more

ชวนศึกษา! โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เดนมาร์ก (ตอนที่ 2)

หลังจากทำความรู้จักประเทศเดนมาร์กและภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไปแล้ว ในตอนนี้ globthailand จะพาทุกท่านมาส่องโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยและเดนมาร์กในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความเกี่ยวข้องกันบ้าง  นอกเหนือจากการค้าการลงทุนทวิภาคีระหว่างไทยกับเดนมาร์กซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ภาคเอกชนไทยและเดนมาร์กยังกำลังก้าวเข้าสู่ การเป็นหุ้นส่วนใหม่ในสาขาที่มีความสำคัญกับอนาคต เช่น พลังงานสีเขียว และการผลิตอาหารและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาจากโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยผนวกกับความเชี่ยวชาญของเดนมาร์กในสาขาต่าง ๆ ดังนี้  (1) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio)  เดนมาร์กมีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม... Read more

ชวนศึกษา! ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เดนมาร์ก (ตอนที่ 1)

เดนมาร์กมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน มีกรุงโคเปนเฮเกนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ จากรายงาน Doing Business ของ World Bank ฉบับล่าสุด (2563) เดนมาร์กถูกจัดให้เป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุนทำธุรกิจอันดับที่ 4 ของโลก และอันดับที่ 1 ของยุโรป และเป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูงที่สุดในโลก จากการจัดอันดับ... Read more

จับตาประเด็นสำคัญจากงานสัมมนา Thailand Business Forum 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับ สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน LA จัดสัมมนา ‘Thailand Business Forum: A Reliable Partner for... Read more

“คาซัคสถาน ประตูสู่เอเชียกลางสำหรับประเทศไทย”

ประเทศไทยสามารถขยายความร่วมมือด้านการค้ากับคาซัคสถานในฐานะตลาดที่สำคัญสำหรับประตูสู่เอเชียกลาง และหากมองได้ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของคาซัคสถานจะเห็นได้ว่าเป็นตลาดทางเลือกที่มีศักยภาพอย่างมาก เนื่องจาก 1) Trade and investment climate โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เน้นการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการลงทุนให้เป็นไปในทิศทางบวก มีการเพิ่มการโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน และลดบทบาทของการผูกขาด และผู้ผูกขาดส่วนแบ่งในตลาดในระบบเศรษฐกิจ 2) เศรษฐกิจคาซัคสถานมีการเติบโตขึ้น โดยรัฐบาลคาซัคสถานได้แถลงเมื่อต้นปี พ.ศ.2566 ว่า เศรษฐกิจคาซัคสถานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2565)... Read more

Post-COVID “ประเทศไทย” ผงาดกลับมาเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของกว่างซี

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ปี 2566 สถานการณ์การค้าต่างประเทศของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงยังคงรักษาระดับการเติบโตได้อย่างร้อนแรงและต่อเนื่อง สวนทางกับสถานการณ์การค้าต่างประเทศโดยรวมของทั้งประเทศที่เติบโตเพียง 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มูลค่าการค้าต่างประเทศ ช่วง 6 เดือนแรก ปี 2566 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่าการค้าต่างประเทศรวม 339,070 ล้านหยวน... Read more

เกาหลีใต้ เดินหน้าส่งเสริมการส่งออกของประเทศ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (Bank of Korea) เปิดเผยข้อมูลจาก OECD และธนาคารโลกว่า GDP ต่อหัวของเกาหลีใต้ในปี พ.ศ. 2565 อยู่ที่ 32,142 ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 23... Read more

‘ฟูกูโอกะ’ มุ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ชู Startup Package ดึงดูดผู้ประกอบการต่างชาติ!

‘ฟูกูโอกะ’ เป็นเมืองที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ คือ มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในภูมิภาคคิวชูซึ่งเป็นเกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น มีระบบขนส่งที่สะดวก เช่น มีท่าอากาศยานใกล้กับศูนย์กลางของเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการต่าง ๆ และมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับเรือสำราญได้จำนวนมาก ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ฟูกูโอกะจึงได้สร้าง ‘Startup Package’ สำหรับผู้ประกอบการต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การออกวีซ่าประเภท Startup... Read more
Page 2 of 11 1 2 311

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388