cách mua vé số trực tuyến

ธุรกิจ I การค้า I การลงทุน

บทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ การพาณิชย์ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนมีความสำคัญและมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1. การปรับตัวของห่วงโซ่อุปทาน – บริษัทต่าง ๆ พยายามหาศูนย์กลางการผลิตใหม่เพื่อเชื่อมห่วงโซ่อุปทานให้กระจายตัวมากขึ้น ซึ่งอาเซียนเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเพราะมีตลาดที่หลากหลายแต่ส่งเสริมกันและกัน (Diverse yet complementary markets) โดย ณ ปัจจุบัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ได้ประโยชน์จากการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานในช่วงที่ผ่านมา... Read more

การลงทุนจากต่างประเทศในสเปน ปี 2564

การลงทุนจากต่างประเทศในสเปนปี 2564 มีมูลค่ารวม 28,785 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมาดริดเป็นแคว้นที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงที่สุด ด้วยมูลค่า 20,943 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ขณะที่แคว้นอื่น ๆ ที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศรองลงมา ได้แก่ คาตาโลเนีย... Read more

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-โอมาน

พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในโอมาน การพัฒนาในสาขาการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาหลักที่รัฐบาลโอมานให้ความสำคัญภายใต้ ‘Oman Vision 2024’ เนื่องจากการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวเป็นกลไกที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคภายหลังโควิด-19 โดยที่ผ่านมาสถานการณ์การท่องเที่ยวได้ปรับตัวดีขึ้น ตั้งแต่โอมานได้ยกเลิกมาตรการตรวจโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งส่งผลให้สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังโอมานเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตลอดจนได้มีการเปิดเส้นทางบินเพิ่มขึ้น โดยสายการบิน Salam Air ได้กลับมาเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงมัสกัตและจังหวัดภูเก็ต โดยจะเริ่มทำการบินในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 หลังจากที่ได้ระงับเที่ยวบินมาตั้งแต่ปี 2562 นอกไปจากนั้น ในปี... Read more

อิสราเอลผ่อนปรนการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอิสราเอล แถลงนโยบายการผ่อนปรนข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะเริ่มผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยอิสราเอลได้ออก Review of the New Import Reform ซึ่งระบุรายละเอียดของมาตรการผ่อนปรนภายใต้การปฏิรูประบบการนำเข้าสินค้าของอิสราเอลดังกล่าว ภายใต้หลักการให้สินค้าที่ผ่านการอนุมัติมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถผ่านการนำเข้าอิสราเอลได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบยอมรับมาตรฐานของอิสราเอลอีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนของหารนำเข้าสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันของตลาดภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภคในแง่ราคาของสินค้าที่ถูกลงนับหมื่นรายการ และมีทางเลือกสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เช่น... Read more

Bluefin Life Technologies สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพรายแรกของไทยในเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศุภสิทธิ์ ปราชญาวงศ์ กรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Bluefin Life Technologies สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อแนะนำตัวและธุรกิจของบริษัทฯ ในโอกาสเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับบริษัท Ichrogene Inc. บริษัทเทคโนโลยีวิเคราะห์... Read more

เศรษฐกิจบาห์เรนเติบโตดีต่อเนื่อง ดึงต่างชาติลงทุนสูงสุดใน GCC 

“บาห์เรน” เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดย Heritage Foundation ว่าเป็นประเทศที่มีอิสระภาพทางการเงิน การลงทุน และการค้าสูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ประจำปี 2564 ถึงแม้ว่าตลาดในประเทศจะมีขนาดเล็ก กําลังซื้อน้อย และนักลงทุนหลายรายอาจมองว่า ไม่คุ้มทุน เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 ที่กระทบเศรษฐกิจอย่างหนัก แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งบาห์เรน และธนาคารโลก... Read more

โอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยและอินเดีย

ภาพรวมการค้าไทย-อินเดีย ในปี 2564 อินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 11 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ การค้าระหว่างไทยและอินเดียมีมูลค่า 14,940 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 53 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,127 ล้านเหรียญสหรัฐ ในภาคการส่งออกระหว่างไทยและอินเดีย ปี... Read more

แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอปากีสถาน

สิ่งทอได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้แก่ปากีสถานมากที่สุดและยาวนานนับหลายทศวรรษ อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก โดยปากีสถานถือเป็นประเทศที่มีการทอผ้ามากเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองจากจีน และอินเดีย แม้ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอของปากีสถานไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และยังสามารถดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากปากีสถานมีเงินทุนหมุนเวียนภายในอุตสาหกรรมอย่างมหาศาล รวมทั้งมีการส่งออกสินค้าสิ่งทอเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งมีมูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านตลาดสิ่งทอปากีสถานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีการเติบโตมากถึงร้อยละ 8 ของ GDP เนื่องจากชาวปากีสถานส่วนใหญ่นิยมอุปโภคบริโภคสินค้าสิ่งทอ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการได้ผลิตสินค้าสิ่งทอในรูปแบบอื่น ๆ มากขึ้น อาทิ... Read more

โอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านทรัพย์สินดิจิทัลของไทยในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ผู้บริหารบริษัท Bitkub และบริษัท Sianoraithanee ได้เข้าเยี่ยมคารวะที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ในโอกาสศึกษาลู่ทางลงทุนในธุรกิจ และโอกาสความร่วมมือใหม่ ๆ ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยในเวียดนามโดยบริษัท Bitkub ได้แสดงความสนใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลสู่ตลาดเวียดนาม เช่น บริการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency... Read more

“โอมาน” โอกาสใหม่ทางการค้าที่น่าจับตาของไทย

ไทยและโอมานเป็นมิตรประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาแล้ว 41 ปี ในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง โอมานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย เป็นผู้ส่งออกน้ำมันที่สำคัญ และมีนโยบายส่งเสริมการค้า การลงทุนจากต่างชาติอย่างเสรีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค  ปี 2564 มูลค่าการค้าไทย-โอมานขยายตัวถึงร้อยละ 99 รวมมูลค่า 58,361 ล้านบาท จากเดิมที่ 29,260 ล้านบาทในปี... Read more
Page 11 of 11 110 11

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388