cách mua vé số trực tuyến

กฎ I ระเบียบ I นโยบาย

ชวนศึกษาแผนงาน Forward Singapore 

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประกาศวิสัยทัศน์ “Forward Singapore” เพื่อวางแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนกว่า 2 แสนคน จากทุกภาคส่วนในสิงคโปร์เป็นเวลา 16 เดือน แล้วนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องมี (1) เศรษฐกิจที่เติบโตและแข็งแรง (2) พัฒนาสังคมให้มีความเท่าเทียมและยุติธรรมมากขึ้น (3) เพิ่มความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้สะท้อนเป้าหมายดังกล่าวด้วยแผนงาน 7... Read more

17 ประเทศกำลังพัฒนาร่วมกันยื่นหนังสือต่อ EU ให้ทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-free Products Regulation (EUDR

ประเทศกำลังพัฒนา 17 ประเทศ รวมถึงไทยได้มีหนังสือถึงผู้นำสูงสุดของ 4 สถาบันของ EU ได้แก่ ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ประธานคณะมนตรียุโรป  ประธานสภายุโรป และ ประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เพื่อขอให้ EU ทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR  มีใจความสำคัญ ดังนี้... Read more

อัพเดท! พัฒนาการด้านกฎหมายของ EU

พัฒนาการกฎหมายภายใต้นโยบาย European Green Deal รัฐสภายุโรปบรรลุการจัดทําท่าทีต่อร่างกฎหมายภายใต้นโยบาย European Green Deal เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยท่าที่สําคัญของรัฐสภายุโรป ได้แก่ (1) เสนอเพิ่มสาขาการเงินในขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะทําให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินสามารถตอบสนองทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมได้ (2) กําหนดให้บริษัทจัดทํา... Read more

เกาหลีใต้ ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะทาง 7 แห่ง สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงยุทธศาสตร์

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้กําหนดให้เมือง/ภูมิภาค 5 แห่ง เป็นศูนย์อุตสาหกรรมพิเศษสําหรับการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (special complexes for materials, equipment and components) ได้แก่ เมืองอันซอง (ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์)... Read more

กลไกและนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนานครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566 สภาแห่งชาติเวียดนามได้มีความเห็นชอบข้อมติที่ 98/2023/QH15 ที่ว่าด้วย การนำร่องกลไกและนโยบายสำหรับการพัฒนานครโฮจิมินห์  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่จะถึงนี้ ! โดยข้อมติฯ ดังกล่าวให้ความเห็นชอบในการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบแก่หน่วยงานของนครโฮจิมินห์มากขึ้น โดยจะต้องทำสรุปผลดำเนินการในช่วงปี พ.ศ.2566-2569 และช่วงปี พ.ศ.2566-2571... Read more

ไฟเขียว! ร่างกฎหมายชิปฯ ยุโรปผ่านฉลุย มุ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดโลก

ตามที่ได้มีการผลักดันอย่างหนักเกี่ยวกับร่างกฎหมายเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรป ตามข้อตกลงระหว่างสภาและคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในที่สุดร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 587 เสียง ขณะที่ไม่เห็นชอบมีเพียง 10 เสียง และงดออกเสียงอีก 38 เสียง โดยกฎหมายเซมิคอนดักเตอร์ฉบับนี้ เรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงกับกฎหมาย Washington's Chips ของสหรัฐฯ อย่างมาก... Read more

Biofuels & Bioplastics in EU ภายใต้โครงการ IMEU

ในมุมมองของ EU  ด้านการปลูกพืชเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงและการผลิตพลาสติกชีวภาพ จำเป็นที่จะต้องใช้ที่ดิน น้ำ และ ทรัพยากรอื่น ๆ ในปริมาณมาก ซึ่งสินค้าอินทรีย์ดังกล่าวยังคงสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบได้ และ อาจมีการบุกรุกป่า รวมถึงอาจก่อให้เกิดราคาพืชผลทางการเกษตรสำหรับอาหารสูงขึ้นตามมาอีกด้วย จึงทำให้ EU ได้เริ่มนำเกณฑ์ Risk of indirect land-use... Read more

กรณีศึกษา แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของสิงคโปร์

ระหว่างการประชุมรัฐสภาสิงคโปร์ ชุดที่ 14 สมัยประชุมที่ 2 นาง Halimah Yacob ประธานาธิบดีสิงคโปร์ ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะยังคงขับเคลื่อนประเทศท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันด้วยแนวคิด Meritocracyโดยให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทางการศึกษาและการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง โดยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของสิงคโปร์ นาย Lawrence Wong รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างพลวัตใหม่ในสังคมด้วย 5 แนวทางใหม่ (New Approaches)... Read more

สปป. ลาว ban! ปลูกพืชเชิงพาณิชย์ที่เมืองปากซอง

ตามข้อตกลงเจ้าแขวงจำปาสัก เลขที่ 265/ จข.จส. ลงวันที่ 6 มีนาคม 2566 และประกาศเจ้าเมืองปากซองตามข้อตกลงเจ้าแขวงจำปาสักว่าด้วยการคุ้มครองการใช้ที่ดินกสิกรรมที่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก เลขที่ 269/ จม.ปซ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ไม่อนุญาตให้ปลูกพืชเพื่อธุรกิจที่เมืองปากซอง ได้แก่ (1)... Read more
Page 1 of 3 1 2 3

NEW EVENT

Current Month
february, 2024

FOLLOW US

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388