cách mua vé số trực tuyến

ตะวันออกกลาง

UAE เตรียมพัฒนา AI ผลิตฝนเทียม

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาของยูเออี (The National Centre of Meteorology - NCM) อยู่ระหว่างริเริ่มพัฒนาและทดลองผลิตฝนเทียมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำที่ประสบปัญหามาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2558 และรับมือกับแนวโน้มปัญหาขาดแคลนน้ำที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง NCM มีแผนสร้างห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติการ AI... Read more

พัฒนาการด้านพลังงานที่น่าสนใจของกาตาร์

จุดเด่นของกาตาร์ คือ มีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติอันดับที่หนึ่งของโลก โดยตั้งแต่ปี 2561 กาตาร์ได้เริ่มโครงการ North Field Expansion หรือปัจจุบันในชื่อ North Field East (NFE) มูลค่ากว่า 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งจะทำให้กาตาร์สามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากปริมาณ... Read more

ศักยภาพของอุตสาหกรรมโปรตีนทางเลือกในอิสราเอล

The Good Food Institute สถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมโปรตีนทางเลือกของอิสราเอล รายงานถึงศักยภาพดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมโปรตีนทางเลือก โดยในปี 2564 บริษัท Start up ด้านโปรตีนทางเลือกของประเทศสามารถดึงดูดเงินลงทุนรวมกว่า 623 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 22,620 ล้านบาท) นับเป็นร้อยละ 12 ของการลงทุนในด้านดังกล่าวทั่วโลก... Read more

โอกาสความร่วมมือไทย – คูเวต ด้านอาหารและการพัฒนา รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก

คูเวตเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านพลังงาน อย่างไรก็ดี ไทยยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือกับคูเวตในด้านอื่นได้อีกมาก รวมถึงสาขาอาหาร และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ในสาขาอาหาร ปัจจุบัน คูเวตประสบความท้าทายจากการต้องนำเข้าอาหารเกือบทั้งหมดจากต่างประเทศ เนื่องจากสามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรภายในประเทศได้เพียงร้อยละ 0.5 ของ GDP ทั้งนี้ คูเวตเป็นประเทศที่มีกําลังซื้อสูงและนําเข้าอาหารจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเก็บภาษีในอัตราต่ำเพียงร้อยละ 5 โดยเฉพาะอาหารฮาลาล จึงเป็นโอกาสสำหรับไทยในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารในตลาดคูเวต นอกจากนี้ เมนูอาหารไทยได้รับความนิยมในคูเวตด้วย แนวทางการต่อยอดอาหารไทยในคูเวต... Read more

ยูเออี – อียิปต์ – จอร์แดน จับมือ พัฒนาอุตสาหกรรมเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ยูเออี อียิปต์ และจอร์แดนได้ลงนามความเป็นหุ้นส่วนทางอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Industrial Partnership for Sustainable Economic Growth) ที่ ADNOC Business Center กรุงอาบูดาบี โดยความเป็นหุ้นส่วนฯ ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดตั้งกองทุนมูลค่า 1... Read more

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-โอมาน

พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในโอมาน การพัฒนาในสาขาการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาหลักที่รัฐบาลโอมานให้ความสำคัญภายใต้ ‘Oman Vision 2024’ เนื่องจากการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวเป็นกลไกที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคภายหลังโควิด-19 โดยที่ผ่านมาสถานการณ์การท่องเที่ยวได้ปรับตัวดีขึ้น ตั้งแต่โอมานได้ยกเลิกมาตรการตรวจโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งส่งผลให้สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังโอมานเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตลอดจนได้มีการเปิดเส้นทางบินเพิ่มขึ้น โดยสายการบิน Salam Air ได้กลับมาเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงมัสกัตและจังหวัดภูเก็ต โดยจะเริ่มทำการบินในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 หลังจากที่ได้ระงับเที่ยวบินมาตั้งแต่ปี 2562 นอกไปจากนั้น ในปี... Read more

อิสราเอลผ่อนปรนการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอิสราเอล แถลงนโยบายการผ่อนปรนข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะเริ่มผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยอิสราเอลได้ออก Review of the New Import Reform ซึ่งระบุรายละเอียดของมาตรการผ่อนปรนภายใต้การปฏิรูประบบการนำเข้าสินค้าของอิสราเอลดังกล่าว ภายใต้หลักการให้สินค้าที่ผ่านการอนุมัติมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถผ่านการนำเข้าอิสราเอลได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบยอมรับมาตรฐานของอิสราเอลอีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนของหารนำเข้าสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันของตลาดภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภคในแง่ราคาของสินค้าที่ถูกลงนับหมื่นรายการ และมีทางเลือกสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เช่น... Read more

การส่งเสริม Soft Power ไทยผ่านข้าวเหนียวมะม่วงและทุเรียนในคูเวต

มะม่วงและทุเรียนไทยเป็นผลไม้ที่ศักยภาพในประเทศคูเวต เนื่องจากเป็นที่นิยมทั้งจากชุมชนไทยและชุมชนอาเซียนในประเทศ รวมทั้งชาวคูเวตมีความคุ้นเคยกับผลไม้ดังกล่าว เนื่องจากได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวไทยอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้ง กระแสความนิยมข้าวเหนียวมะม่วงในปัจจุบัน ประกอบกับการนำเสนอขนมไทยในลักษณะของอาหารว่าง นอกเหนือจากการเป็นเพียงแค่ขนมประจำชาติแบบดั้งเดิมของไทย จึงส่งผลให้อาหารเหล่านี้กลายเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยต่อผลไม้ไทยและขนมไทยในสายตาคนคูเวตที่ชื่นชอบรสชาติที่ “หวาน หอม” เป็นทุนเดิม ดังนั้น จึงเป็นการดีที่ทางรัฐบาลไทยควรประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการนำเข้าผลไม้ไทยในคูเวต เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและทำให้เข้าถึงผู้บริโภคในคูเวตมากยิ่งขึ้น โดยทางสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้มีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4... Read more

เศรษฐกิจบาห์เรนเติบโตดีต่อเนื่อง ดึงต่างชาติลงทุนสูงสุดใน GCC 

“บาห์เรน” เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดย Heritage Foundation ว่าเป็นประเทศที่มีอิสระภาพทางการเงิน การลงทุน และการค้าสูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ประจำปี 2564 ถึงแม้ว่าตลาดในประเทศจะมีขนาดเล็ก กําลังซื้อน้อย และนักลงทุนหลายรายอาจมองว่า ไม่คุ้มทุน เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 ที่กระทบเศรษฐกิจอย่างหนัก แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งบาห์เรน และธนาคารโลก... Read more

“โอมาน” โอกาสใหม่ทางการค้าที่น่าจับตาของไทย

ไทยและโอมานเป็นมิตรประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาแล้ว 41 ปี ในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง โอมานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย เป็นผู้ส่งออกน้ำมันที่สำคัญ และมีนโยบายส่งเสริมการค้า การลงทุนจากต่างชาติอย่างเสรีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค  ปี 2564 มูลค่าการค้าไทย-โอมานขยายตัวถึงร้อยละ 99 รวมมูลค่า 58,361 ล้านบาท จากเดิมที่ 29,260 ล้านบาทในปี... Read more
Page 1 of 2 1 2

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388