cách mua vé số trực tuyến

ชี้ช่องจากทีมทูต

นักท่องเที่ยวกาตาร์เล็งไทย! เป็นจุดหมาย Medical Tourism

เมื่อ 22 มกราคม 2566 หนังสือพิมพ์ The Peninsula ได้ลงข่าวหน้าหนึ่งระบุว่า ‘ไทยและตุรกี เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวกาตาร์’ รวมทั้งสหราชอาณาจักรและเยอรมนีเนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวกาตาร์ที่สนใจและติดตามการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism) โดยเฉพาะจุดเด่นที่สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทmedical tourist visa ที่มีอายุ 1 ปี... Read more

โอกาสทองของสินค้าฮาลาลไทยในเนปาล

ตลาดฮาลาลในเนปาล           เนปาลเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มธุรกิจฮาลาล  จากการศึกษาตลาดฮาลาล โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พบว่า ตลาดเนปาลเป็น niche market ที่มีศักยภาพและกำลังเติบโตต่อเนื่อง โดยผลการศึกษาจากผู้นำเข้า/ผู้กระจายสินค้าในเนปาล พบว่า ตลาดฮาลาลมีสัดส่วนร้อยละ 1 ของตลาดทั่วไป โดยอยู่รวมกัน ไม่มีการแยกหมวดสินค้าหรือธุรกิจฮาลาลเป็นการเฉพาะ เพราะผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่างได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งชาวมุสลิมและผู้บริโภคทั่วไป  ผู้นำเข้าเห็นปัจจัยศักยภาพร่วมกัน... Read more

“ฉายภาพความท้าทายเศรษฐกิจอาเซียนและความร่วมมืออาเซียน-อิตาลี” 

กต. เข้าร่วมงานเสวนา High-Level Dialogue on ASEAN-Italy Economic Relations ครั้งที่ 6 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในหัวข้อ“Macroeconomic and Geopolitical Outlook: The Role of the ASEAN... Read more

มณฑลกวางตุ้งปลูกทุเรียนสําเร็จ อนาคตตลาดทุเรียนที่ไทยต้องจับตามอง 

ทุเรียน ราชาผลไม้ ที่นอกจากจะมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยอีกด้วย แต่เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศจีนได้ประกาศถึงความสำเร็จในการทดลองปลูกทุเรียนสายพันธุ์มูซานคิง และพันธุ์หนามดํา ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดอย่างมาก จากปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ เรียกได้ว่าสร้างความหวาดหวั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนชาวไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เกษตรกรมณฑลม้าวหมิง มณฑลกวางตุ้งประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนพันธุ์มูซานคิงและพันธุ์หนามดําที่นําต้นกล้ามาจากมาเลเซีย โดยเริ่มปลูกครั้งแรก เมื่อปี 2561 ซึ่งประสบผลสําเร็จครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม... Read more

ร้าน Tang Frères โอกาสใหม่ของสินค้าไทยในฝรั่งเศส

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา รัฐไบเอิร์น ได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจค้าปลีกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจของตน ผ่านการจัดงานมอบรางวัล "Digital Champions in Bavarian Retail" ให้แก่ธุรกิจที่ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ซึ่งงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2563 เนื่องจากรัฐไบเอิร์นเล็งเห็นความจำเป็นของเทคโนโลยีในการช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ธุรกิจค้าปลีกในการสร้างกลยุทธ์ทางด้านดิจิทัลของตนเอง สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา มีภาคธุรกิจค้าปลีกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 5 บริษัท... Read more

ไอเดียธุรกิจหม้อไฟแบบบริการตนเองในนครเฉิงตู ลดต้นทุนผู้ประกอบการ คืนกําไรให้ผู้บริโภค

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ความสะดวกสบายแบบเลือกได้เอง จัดการได้เอง ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคยอมรับการบริการตนเองมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะพบเห็นได้ในการค้า e-commerce แล้ว ยังพบเห็นได้จากธุรกิจร้านค้าทั่วไปอีกด้วย วันนี้ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ขอชวนผู้ประกอบการร้านอาหารชาวไทยไปดูไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริการตนเอง ที่ทำให้ win-win ทั้งสองฝ่าย ทั้งลูกค้าและร้านค้า . เมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศจีน มีธุรกิจแบบบริการตนเองเกิดขึ้นมากมาย เช่น... Read more

รู้จัก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของกว่างซี โอกาสลงทุนของภาคธุรกิจไทย

มณฑลกว่างซีเป็นมณฑลกำลังพัฒนาที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของจีน มีพรมแดนติดกับเวียดนาม ซึ่งแม้ความสามารถด้านการแข่งขันจะยังไม่สูงเทียบเท่ากับมณฑลที่พัฒนาแล้ว แต่ปัจจัยดังกล่าวได้ผลักดันให้รัฐบาลท้องถิ่นเร่งพัฒนาการเจริญเติบโต โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นและมีศักยภาพพัฒนาในอนาคต . เพื่อให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง รัฐบาลมณฑลกว่างซีได้ประกาศ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เชิงยุทธศาสตร์เขตปกครองตนเองกว่างซี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 14 (ปี 2564 – 2568)” ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ และเร่งสร้าง 9... Read more

‘ธุรกิจเครื่องครัวไฟฟ้า’ ดาวรุ่งใหม่! แห่งตลาดเนปาล

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สํานักข่าว Newsbusinessage รายงานว่า ธุรกิจเครื่องเครื่องครัวไฟฟ้า มีแนวโน้มครองตลาดในเนปาลในไม่ช้า เนื่องจากการทําครัวด้วยไฟฟ้าประหยัดกว่าการทําครัวด้วยก๊าซหุงต้ม (LPG) กอปรกับการจัดการไฟฟ้าในเนปาลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง . สถิติจากสำนักงาน Trade and Export Promotion Centre ตั้งแต่ปี... Read more

สภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็กในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติเช็กเปิดมูลค่าการค้า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 ขาดดุลการค้ามูลค่า 1.82 หมื่นล้านคอรูน่า มีมูลค่าดุลการค้าลดลง 4.94 หมื่นล้านคอรูน่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากมูลค่าการขาดดุลของสินค้าในกลุ่มน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมูลค่าการส่งออกที่ลดลงของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมียอดการผลิตลดลงประมาณ 20% เนื่องจากการขาดแคลนชิปและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน โดยมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง 7.5% คิดเป็นมูลค่า 3.316 แสนล้านคอรูน่า ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.9%... Read more

กระทรวงการต่างประเทศเปิดเวทีปาฐกถา MFA CEO Forum Season 2 สะท้อนนโยบายเศรษฐกิจการเงินในยุควิกฤตโควิด โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเวทีปาฐกถา MFA CEO Forum with BOT Governor โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Getting the policy... Read more
Page 1 of 18 1 218

NEW EVENT

Current Month
february, 2024

FOLLOW US

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388