cách mua vé số trực tuyến

Globthailand

Globthailand

cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

การลงทุนจากต่างประเทศในสเปน ปี 2564

การลงทุนจากต่างประเทศในสเปนปี 2564 มีมูลค่ารวม 28,785 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมาดริดเป็นแคว้นที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงที่สุด ด้วยมูลค่า 20,943 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ขณะที่แคว้นอื่น ๆ ที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศรองลงมา ได้แก่ คาตาโลเนีย...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

จีนเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ เชื่อมต่อฉงชิ่ง-มัณฑะเลย์

จีนเปิดเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงต่างประเทศสายใหม่ระหว่างจีน-เมียนมา (นครฉงชิ่ง เมืองหลินชาง-ประเทศเมียนมา) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยเดินทางออกจากท่าเรือกว่อหยวน เขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง ไปยังเมืองมัณฑะเลย์ เมียนมา มีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 60 ตู้ ภายในมีสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครื่องกล...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

ญี่ปุ่นเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มีบริษัทนำเที่ยวจาก 98 ประเทศความเสี่ยงต่ำ

หลังจากเวลากว่าสองปีที่ญี่ปุ่นทำการปิดประเทศ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2565 ญี่ปุ่นได้เริ่มมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยผ่อนคลายการตรวจ RT-PCR ที่ท่าอากาศยานและการกักตัว โดยมีการแบ่งประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ เป็นกลุ่มสีฟ้า สีเหลืองและสีแดงนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 ญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการพรมแดน ฉบับที่ 29...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพรวมของภาคบริการสุขภาพ สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตสูงระดับโลกเช่นเดียวกับไอซ์แลนด์และสวีเดน (จากวารสารการแพทย์ The Lancet ปี 2559) นอกจากนี้ ชาวสิงคโปร์ยังมีอายุขัยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นจาก 75.6 ปี ในปี 2542 เป็น 82.9 ปี ในปี 2559 อัตราการตายของทารกลดลงจาก 3.3 เป็น 2.4 ต่อการเกิด 1,000 คน ในปี 2558 บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนมากกว่า 90,000 คน และในระหว่างปี 2559 ถึง 2563 มีบุคลากรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30,000 คน           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ทีมวิจัยของบริษัทการเงิน RHB ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจภาคบริการสุขภาพ (healthcare) ล่าสุดว่า...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-โอมาน

พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในโอมาน การพัฒนาในสาขาการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาหลักที่รัฐบาลโอมานให้ความสำคัญภายใต้ ‘Oman Vision 2024’ เนื่องจากการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวเป็นกลไกที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคภายหลังโควิด-19 โดยที่ผ่านมาสถานการณ์การท่องเที่ยวได้ปรับตัวดีขึ้น ตั้งแต่โอมานได้ยกเลิกมาตรการตรวจโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งส่งผลให้สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังโอมานเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตลอดจนได้มีการเปิดเส้นทางบินเพิ่มขึ้น โดยสายการบิน Salam Air ได้กลับมาเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงมัสกัตและจังหวัดภูเก็ต โดยจะเริ่มทำการบินในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 หลังจากที่ได้ระงับเที่ยวบินมาตั้งแต่ปี 2562 นอกไปจากนั้น ในปี...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

อิสราเอลผ่อนปรนการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอิสราเอล แถลงนโยบายการผ่อนปรนข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะเริ่มผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยอิสราเอลได้ออก Review of the New Import Reform ซึ่งระบุรายละเอียดของมาตรการผ่อนปรนภายใต้การปฏิรูประบบการนำเข้าสินค้าของอิสราเอลดังกล่าว ภายใต้หลักการให้สินค้าที่ผ่านการอนุมัติมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถผ่านการนำเข้าอิสราเอลได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบยอมรับมาตรฐานของอิสราเอลอีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนของหารนำเข้าสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันของตลาดภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภคในแง่ราคาของสินค้าที่ถูกลงนับหมื่นรายการ และมีทางเลือกสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เช่น...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

สวิตเซอร์แลนด์พัฒนานวัตกรรมลดมลภาวะทางเสียงของรถไฟ 

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่พึ่งพาการคมนาคมขนส่งทางรางเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์ได้ลงทุนหลายร้อยล้านฟรังก์สวิสในการป้องกันเสียงรบกวนจากรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงกั้นเสียง (noise barriers) พัฒนาระบบล้อและเบรคของรถไฟ และมีเป้าหมายที่จะลดมลภาวะทางเสียงให้ได้ร้อยละ 80 ภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงสัญจรด้วยรถไฟและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทางกลุ่มนักวิจัยจากสถาบัน Empa ร่วมกับ Vaud School of Economics and...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

Bluefin Life Technologies สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพรายแรกของไทยในเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศุภสิทธิ์ ปราชญาวงศ์ กรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Bluefin Life Technologies สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อแนะนำตัวและธุรกิจของบริษัทฯ ในโอกาสเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับบริษัท Ichrogene Inc. บริษัทเทคโนโลยีวิเคราะห์...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

รัฐบาลสปป. ลาว อยู่ระหว่างการจัดหาเงินตราต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิง

สปป. ลาวเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพียงเท่านั้น แต่จำหน่ายภายในประเทศเป็นเงินสกุลกีบ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้อมีความผันผวน โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สภาแห่งชาติเห็นชอบรับรองมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง โดยปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากน้ำมันดีเซลจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 11 น้ำมันเบนซินจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 16 และมีการออกมาตรการอื่นๆ...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

แหล่งข้อมูลออนไลน์ ASEAN Access เปิดประตูสู่อาเซียน

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจกำลังมองหาลู่ทางขยับขยายกิจการสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน หรืออาจต้องการเรียนรู้เทคนิคการตลาด รับทราบข้อมูลที่สำคัญของแต่ละประเทศเพิ่มเติม วันนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ขอเชิญชวนให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ ASEAN Access  //www.aseanaccess.com/ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2564 โดยเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับการค้าสินค้าและบริการในอาเซียน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้มากขึ้นอาทิ ข้อมูลตลาด/กฎระเบียบรายประเทศและสาขาหลักที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และเปิดให้สมาชิกที่ลงทะเบียนฟรีสามารถจัดแสดงสินค้า/บริการบนเว็บไซต์ ตลอดจนเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นได้ ASEAN Access...
Page 61 of 62 160 61 62

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388