cách mua vé số trực tuyến

Globthailand

Globthailand

cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

จับประเด็นการค้าการลงทุนเกี่ยวกับ EEC ที่น่าสนใจจากงาน Danish – Thai Business Networking

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดงาน Dinner Talk เกี่ยวกับ EEC ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้เข้าร่วมจาก Danish-Thai Business Network (//www.danthainet.com) ซึ่งเป็นเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการเดนมาร์กที่มีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจและลงทุนในประเทศไทย ผู้แทนสมาคมมิตรภาพเดนมาร์ก-ไทย (Danish - Thai Society) รวมถึงผู้แทนจาก Trade Council และกรมเอเชียฯ...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

โอกาสของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในปากีสถาน

ปากีสถานเป็นตลาดขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียใต้ ซึ่งมีประชากรเป็นอันดับที่ 6 ของโลก อยู่ที่ประมาณ 200 ล้านคน และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในปากีสถานขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยเชิงบวก ที่สำคัญ ดังนี้   มีจำนวนผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันเพื่อพัฒนาศักยภาพในมิติด้านต่าง ๆแบรนด์ดังจากต่างประเทศที่อยู่ในตลาดปากีสถานได้นำเสนอคุณภาพและการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใหม่ล่าสุดให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดปากีสถาน มักถูกมองว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นมากกว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยผู้บริโภคในปากีสถานยังนิยมสินค้าที่มีแบรนด์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือในตัวของสินค้า ถึงแม้ว่าปากีสถานจะเป็นตลาดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ แต่หากวิเคราะห์ในรายละเอียดจะพบว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

สิงคโปร์พัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) ในภาคสาธารณสุข

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบอัตโนมัติมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากเกาหลีใต้ โดยมีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 600 ตัวต่อคนงาน 10,000 คน (60 ตัวต่อ 1,000 คน) โดยโรงพยาบาลในสิงคโปร์ อาทิ Changi General Hospital (CGH) ได้ใช้ประโยชน์จากวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม เช่น (1) หุ่นยนต์ทำความสะอาด (2)...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

ติดตามผลกระทบจากสงครามรัสเซีย – ยูเครน ต่อประเทศในยุโรป

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อการค้า และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศอย่างมาก ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จากการที่หลายชาติหันมาห้ามนำเข้า-ส่งออกสินค้ารัสเซีย และให้ความช่วยเหลือยูเครนด้านมนุษยธรรม ที่อยู่ หรืออาหาร ซึ่งหลายประเทศในยุโรปต่างออกมาแสดงจุดยืนในการแบนการนำเข้าสินค้าหลายรายการจากรัสเซีย ซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกประเทศทั่วโลกอย่างหนัก รวมไปถึงประเทศต่าง ๆ ในยุโรปด้วยเช่นกัน รัฐไบเอิร์น แห่งเยอรมนีเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับผลกระทบในภาคการเกษตร โดยหนึ่งในนั้น คือราคานมวัวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบัน เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมสามารถสร้างผลผลิตน้ํานมวัวเกินกว่าร้อยละ 170...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

EU เตรียมเริ่มใช้กฎหมายการให้บริการดิจิทัล (DSA) ควบคุมอินเตอร์เน็ตให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

นาง Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของ EU ในการควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปกป้องเสรีภาพการแสดงออก และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลตามแนวคิด “อะไรที่ผิดกฎหมายในโลกออฟไลน์ก็ต้องผิดกฎหมายในโลกออนไลน์เช่นกัน” ซึ่งกฎหมายการให้บริการดิจิทัล (Digital Services Act: DSA) ควบคู่กับกฎหมายการตลาดดิจิทัล (Digital Market...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

พัฒนาการสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ใน สปป. ลาว

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สํานักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกแจ้งการอนุญาตการทดลองขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ใน สปป. ลาว โดยขอลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับบริษัทที่ให้เงื่อนไขด้านราคาไฟฟ้าสูงสุดเพื่อใช้ในกิจการ Data Processing ซึ่งอนุมัติให้บริษัท 6 แห่ง ทดลองขุด และซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลใน สปป. ลาว...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

พลิกโฉมมาเก๊าสู่ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 

มาเก๊า ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง มาเก๊ามีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 6.96 แสนรายและมีพื้นที่ขนาดเล็กเพียง 115 ตารางกิโลเมตร จึงไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมากนักและพึ่งพารายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยว ธุรกิจบันเทิง และคาสิโนที่มีมากถึง 42 แห่ง และมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลาสเวกัสแห่งเอเชีย” โดยในปี 2562 ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายได้จากธุรกิจคาสิโนของมาเก๊ามีมูลค่าสูงถึง 1.27 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของ GDP มาเก๊าทั้งหมด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเข้าเมืองที่เข้มงวดตามแนวทาง “zero dynamic infection” ของรัฐบาลกลาง ทำให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มาเก๊าสูญเสียรายได้จากธุรกิจคาสิโนและการท่องเที่ยวไปมหาศาล...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

โอกาสธุรกิจไทยในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดีย

Bharat Chamber of Commerce เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนักธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้แทนทางการค้า และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มากกว่า 35 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เหล็ก และโลหะ อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

เมืองหลิ่วโจว ผุดไอเดีย ‘แชร์พนักงานบริษัท’ เติมเต็ม ‘ช่องว่าง’ ในตลาดแรงงาน ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ

ณ ปัจจุบันนี้ เชื่อว่า…ผู้อ่านหลายท่านคงเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า “เศรษฐกิจแบ่งปัน” หรือ “Sharing Economy” ซึ่งเป็นนิยามใหม่ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพึ่งพาและเติบโตไปด้วยกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคม แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่เชื่อว่า…ทุกคนสามารถนำสิ่งของ(เกือบ)ทุกสิ่งมาแบ่งปันกันได้ แม้ว่าแนวคิด “เศรษฐกิจแบ่งปัน” จะเริ่มต้นจากกลุ่มประเทศฝั่งยุโรปตั้งแต่เมื่อ 40 กว่าปีก่อน แต่แนวคิดดังกล่าวกลับสะท้อนความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางใน ‘จีนแผ่นดินใหญ่’ จนกลายเป็นกระแสโด่งดังและเป็นกรณีศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่เชื่อว่าสามารถนำสิ่งของ(เกือบ)ทุกสิ่งมาแบ่งปันกันได้ในประเทศจีน ได้พัฒนาและปรับตัวจนเกิดเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ...
cách mua vé số trực tuyếnLiên kết đăng nhập

สหรัฐอเมริกาประกาศแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ เติบโตอย่างมากในช่วงปี 2564 แม้จะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์ทุกประเภทในปี 2563-2564 โดยมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 6 แสนคันจากยอดขายรถยนต์แบบ light vehicle ทั้งหมด 14.9 ล้านคัน โดยมี Tesla เป็นผู้นําในการทํายอดขายอยู่ที่ 3.02 แสนคัน และขณะนี้การแข่งขันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น จากทั้งค่าย General Motor และ Ford ที่เริ่มมียอดแบ่งสัดส่วนทางการตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ยังไม่รวมถึงค่ายรถจากเยอรมนีและญี่ปุ่นที่เริ่มทยอยประกาศแผนการจัดตั้งฐานการผลิตรถไฟฟ้าในตลาดสหรัฐฯ   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 สหรัฐฯ ได้ประกาศแผนงานการพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 5 แสนจุด ภายในปี 2573 โดยมีสาระสําคัญดังนี้   แผนงานที่ดําเนินการแล้ว  ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถไฟฟ้า โดยจัดสรรเงินลงทุนภายใต้กฎหมายโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับโครงการ  National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่รัฐในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานริมทางหลวงและพื้นที่ห่างไกล และ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับเป็นเงินสนับสนุน (competitive grant) ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพอากาศ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและชุมชนด้อยโอกาส  พร้อมทั้งจัดสรรเงินลงทุนจํานวน 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับการจัดหาแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับการผลิตแบตเตอรี่ ชิ้นส่วน และการรีไซเคิลอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้สร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตและแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตร้อยละ 50 ของรถยนต์ใหม่ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ภายในปี2573 ยิ่งไปกว่านั้น สหรัฐฯ ได้กระตุ้นการลงทุนมูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ จากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ   สำหรับแผนงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ได้รับการดำเนินการแล้ว ได้แก่ ให้อํานาจแต่ละรัฐในการจัดซื้อยานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด โดยให้จัดซื้อยานยนต์ขนาดเล็ก (zero-emission light-duty vehicles) ทั้งหมด ภายในปี 2570 และรถยนต์ประเภทอื่น ๆ ภายปี 2578 และกําหนดมาตรฐานสูงสุดของการปล่อยไอเสียยานยนต์ และการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง แผนงานที่สำคัญของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯ 1.       กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกันจัดตั้ง Joint Office of Energy...
Page 54 of 56 153 54 55 56

NEW EVENT

Current Month
february, 2024

FOLLOW US

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388